Hari Sarvothama !
Vayu Jeevothama !!

SRI RUKMANI SATHYABHAMA SAHITHA PANDURANGA VITTALA, SRI KRISHNA, SRI ANJANEYA

SRI RAGHAVENDRA SWAMY MRITHIKA BRINDAVANA

Vayu Jeevothama !!
Book Seva Online

LIST OF SEVAS / POOJAS OFFERED

Gho Dhaana Seva

Rs. 15000

Sampoorna Seva

Rs. 10000

Nuthana Vasthra Samarpane

Rs. 5000

Niranthara Seva

Rs. 3000

Gho Graasa (Cow feeding) Seva

Rs. 2000

Rathosthava Seva

Rs. 1200

Nandha Deepa

(for one year)

Rs. 2400

Udhaya Asthamana Seva

Rs. 1000

Annadhana Seva

Rs. 1000

Sri Sathyanaraya Pooja

(Prathyeka)

Rs. 600

Ajya Deepa Seva

(per month)

Rs. 600

Thulabaara Seva

Rs. 500

Parimala Prasadha Seva

(distribution only on Thursdays)

Rs. 500

Sri Anjaneya Madhu Abisheka

(with Vayu Stuthi Purashcharana) (Prathyeka)

Rs. 500

Kanakaabisheka

Rs. 500

Pallaki Seva

(only on Thursdays)

Rs. 500

Gho Pooja

Rs. 500

Sri Lakshmi Narasimha Swamy Paanaka Pooja

(Prathyeka)

Rs. 300

Sarva Seva

Rs. 300

Pushpa Alankara

Rs. 300

Maha Pooja

Rs. 200

Nandha Deepa

(per month)

Rs. 200

Panchamirtha Abisheka

Rs. 200

Theertha Prasadha

Rs. 200

Hasthothaka Seva

Rs. 200

Unjal / Thottilu Seva

only on Thursdays

Rs. 100

Vaahana Pooja

Rs. 50

Ksheera Abisheka

Rs. 100

Sri Anjaneya Madhu Abisheka (with Vayu Stuthi Purashcharana) (Saamoohika)

only on new moon days

Rs. 50

Sri Sathyanarayana Pooja (Saamoohika)

Only on full moon days

Rs. 50

Sahasranama Archane

Rs. 50

Nirmalya Seva

Rs. 50

Sri Lakshmi Narasimha Swamy Paanaka Pooja (Saamoohika)

only on Swathi Nakshathra days

Rs. 30

Seva Sankalpa

Rs. 10

Archane

Rs. 5

Deepa Seva

Rs. 5

Sankalpa Shraardha

Rs. 800

Chataka Shraardha

Rs. 1500