Hari Sarvothama !
Vayu Jeevothama !!

SRI RUKMANI SATHYABHAMA SAHITHA PANDURANGA VITTALA, SRI KRISHNA, SRI ANJANEYA

SRI RAGHAVENDRA SWAMY MRITHIKA BRINDAVANA

Vayu Jeevothama !!
Photos

Prathishtapana -- 03 Jul 1991

First Prathurbavothsava -- 21 Jun 1992

Mahasamprokshanam -- 25 Jun 1997

Metlothsava 1 - Thiruneermalai - 2002

Metlothsava 2 - Thiruneermalai - 2003

02 Oct 2004

30 Dec 2004

Flood photos - 03 Dec 2015