Hari Sarvothama !
Vayu Jeevothama !!

SRI RUKMANI SATHYABHAMA SAHITHA PANDURANGA VITTALA, SRI KRISHNA, SRI ANJANEYA

SRI RAGHAVENDRA SWAMY MRITHIKA BRINDAVANA

Vayu Jeevothama !!
Kumbabishekam-2022

SRI RAGHAVENDRA SWAMY MRITHIKA BRINDAVANA samprokshana
on 19-06-2022 , Sunday

Seva Kanikkai

ANNADHANA SEVA

Rs.100000

YAHASALA SEVA

Rs.50000

BUILDING RENOVATION FUND

Rs.50000

SAMPOORNA ALANKARA SEVA

Rs.25000

PUSHPA ALANKARA SEVA

Rs.25000

KUMBABISHEKA HOMAS

Rs.10000

BIKSHAVANDHANA SEVA

Rs.5000

KANAKABISHEKA

Rs.1000

MANDALA POOJA

Rs.1000

PANCHAMIRTHA ABISHEKA

Rs.500

HASTHOTHAKA SEVA

Rs.500

LAKSHARCHANA

(12-06-2022)

Rs.500